Teenused

Andmekaitseaudit

« Hindame, millised GDPR-ist tulenevad kohustused teie ettevõtte suhtes kehtivad ja kas ettevõte on valmis GDPR nõuete täitmiseks. »

Andmekaitseauditite käigus hindame, millised GDPR-ist tulenevad kohustused teie ettevõtte suhtes kehtivad ja kas ettevõte on nõudeid täitnud.
Andmekaitseauditi käigus:

  • kaardistame teie ettevõtte isikuandmete töötlemise protsessid, sh andmete töötlemise eesmärgid ja alused ning hindame nende vastavust GDPR nõuetele;
  • vaatame läbi ettevõtte poolt koostööpartneritega sõlmitud lepingud ning hindame, kas need sisaldavad vajalikke isikuandmete töötlemise sätteid;
  • kontrollime, kas ettevõttes on koostatud ja juurutatud vajalikud isikuandmete töötlemist puudutavad sisereeglid;
  • hindame, kas ettevõtte töötajad on isikuandmete töötlemise osas vajalikul määral koolitatud.

Auditi tulemused esitame üldjuhul red flag raportis, mis sisaldab ülevaadet tuvastatud puudustest ning soovitusi nende kõrvaldamiseks. Kliendi soovil koostame raporti, milles lisaks puuduste esitamisele kirjeldame ettevõtte andmetöötlemise protsessid ja teeme nende kohta parendusettepanekud. Kliendi soovi korral aitame uusi andmetöötlemise protsesse ka juurutada.

« Andmekaitseaudit annab põhjaliku ülevaate ettevõtte hetkeseisust ja vajalikest järgnevatest tegevustest GDPR-iga kooskõlla jõudmiseks. »

Andmekaitseteenused.ee õigusteenuste partneriks on advokaadibüroo Derling Primus

Võta ühendust