Teenused

Isikuandmete avastamine

« Isikuandmete avastamine on esmane prioriteet, et võimaldada andmetele vajalikku turvalisust ja jõuda GDPR-iga kooskõlla. »

Nõustame isikuandmete avastamist ja aitame kindlaks teha kuhu ettevõttes on isikuandmed salvestatud: kohapealsed serverid, pilv, isiklikud seadmed jne. Andmete asukoht on oluline kindlaks teha muuhulgas seetõttu, et olla kooskõlas GDPR-is sätestatud reeglitega, mille järgi peab ettevõte olema päringu peale võimeline füüsilisele isikule välja andma kogu info tema isikuandmetest ja neid kustutama ning ka kustutamist tõendama.

Andmebaasides olevaid isikuandmeid on tavaliselt lihtne avastada ja määratleda reeglid isikuandmete käsitlemiseks, kuid töö käigus salvestavad töötajad isikuandmeid oma kirjakasti, kirjutavad märkmeid oma arvutisse ja teevad väljavõtteid andmebaasidest. Kui mõni andmebaasiväljavõte koos isikuandmetega peaks avalikuks saama, on see sama tõsine intsident kui terve andmebaasi lekkimine.

Isikuandmete avastamise käigus aitame teil üle vaadata andmete töötlemise ja salvestamise praktikad ning juurutada tehnilised lahendused isikuandmete avastamiseks. Samuti saame aidata seada reeglid avastatud isikuandmete automaatseks kustutamiseks arvutitest ja kirjakastidest, kui neid isikuandmeid ei ole pikemat aeg käsitletud jpm.

« Isikuandmete avastamise käigus aitame teil üle vaadata andmete töötlemise ja salvestamise praktikad ning juurutada tehnilised lahendused isikuandmete avastamiseks. »

Isikuandmeid aitavad avastada tehnoloogiaeksperdid Primendist

Võta ühendust