Teenused

Isikuandmete kaitse koolitus

« Viime läbi isikuandmete kaitse alaseid koolitusi kliendi soovitud mahus ja vajadusi silmas pidades. »

Uues isikuandmekaitse määruses on mitmeid tahke, mis vajavad tutvustamist ja lahti rääkimist ettevõtte vajadusi ja spetsiifikat silmas pidades. Kõik töötajad peavad olema teadlikud, milline on nende roll selles, et ettevõte ei peaks kunagi tegelema GDPR-i nõuete rikkumisest tulenevate nõuetega.

Viime läbi isikuandmete kaitse alaseid koolitusi kliendi soovitud mahus ja sisuga. Koolitus võib seisneda üldiste andmekaitsealaste teadmiste jagamises või keskenduda kliendi tegevusvaldkonda puudutavatele küsimustele. Koolitus on mõeldud ettevõtetele ja täpne isikuandmete kaitse koolituse programm koostatakse koos kliendiga, ettevõtte vajadusi silmas pidades.

« Koolitus on mõeldud ettevõtetele. Isikuandmete kaitse koolituse hinnaklass sõltub koolituse mahust ja kliendi spetsiifikast. »

Viime läbi isikuandmete kaitse alaseid koolitusi kliendi soovitud mahus ja sisuga. Koolitus võib seisneda üldiste andmekaitsealaste teadmiste jagamises või keskenduda kliendi tegevusvaldkonda puudutavatele küsimustele. Koolitus on mõeldud ettevõtetele ja täpne isikuandmete kaitse koolituse programm koostatakse koos kliendiga, ettevõtte vajadusi silmas pidades.

Andmekaitseteenused.ee õigusteenuste partneriks on advokaadibüroo Derling Primus

Võta ühendust