Teenused

Küberriskide kindlustamine

« Andmelekkest tekkinud kahjud ulatuvad kümnete tuhandete eurodeni, uue GDPR-i rakendumisel veelgi kõrgemale »

Pakume koos partneritega küberriskide kindlustamise teenust. Küberriskide kindlustamise teenus on suunatud ettevõtetele, mille igapäevane tegevus sõltub erinevatest infotehnoloogilistest süsteemidest ja veebilahendustest või mis koguvad inimeste isiklikke andmeid (terviseandmed, muu isiklik info) ja olulisi finantsandmeid (krediitkaardi info, raamatupidamine jne).

Küberriskide kindlustuse poliis pakub ulatuslikku kaitset ettevõtte andmete, arvutisüsteemide, veebilahenduste taastamiseks või parandamiseks kahjujuhtumi korral enamasti pahatahtliku sekkumise tagajärjel.

Küberriskide kindlustamine vs muud kindlustuslahendused

Kõige üldisemalt saab ettevõtte andmete, arvutisüsteemide, veebilahenduste kaitseks osta kindlustuskaitset, mida tavapärased ettevõtte kindlustuse tooted ei kata või mille kindlustamise need välistavad.

  • Ettevõtte varakindlustus. Tarkvara, infot ja andmeid ei saa kindlustada tavapärase varakindlustuse lepinguga.
  • Äri katkemise kindlustus. Infosüsteemide, veebilahenduste, sisevõrgu, e-kirjade mittetöötamisest tulenevad kahjud ei ole kindlustusjuhtumiks, sest äri katkemine on seotud varakindlustuse kahjudega (nt tulekahju).
  • Vastutuskindlustus. Ettevõtte üldine, tegevuse- või tootjavastutuskindlustuse poliis ei hüvita kolmandate isikute nõudeid infosüsteemide, veebilahenduste mittetöötamisest tekkinud kahjude suhtes.
  • IT/Tehnoloogia vastutus. Küberriskide kindlustus on mõeldud kõikidele ettevõtetele, tehnoloogiaettevõtted saavad ära kindlustada oma vastutuse (selle osana ka küberriskid).

Miks vajab ettevõte küberriskide kindlustust?

« Küberkuriteod on kasvav kuriteoliik, mille eest pole kaitstud ükski ettevõte »

Paindlik töökoht ja kaasaskantavad arvuti- ning nutiseadmed teevad ligipääsu olulistele andmetele lihtsamaks. Andmed aga on ettevõtte olulisim vara, tihti palju olulisem kui füüsiline. Andmed on vara, mille eest ettevõte igati vastutab. Rikkumiste korral võidakse ettevõtja vastu esitada nõudeid nii lepingupartnerite kui ka ametiasutuste poolt. Klientide nõuetekohane teavitamine andmete lekkimisest/kadumisest on kulukas ja aeganõudev. Samuti võib andmelekkest tekkinud mainekahju kõrvaldamise kulud ulatuda kümnete tuhandete eurodeni.

Mida küberriskide kindlustus hüvitab?

Kindlustustingimused on üles ehitatud „All Risk“ põhimõttel ning on ulatusliku kaitsega. Lühidalt katab küberriskide kindlustus ära varakindlustuse, äri katkemise kindlustuse ja vastutuskindlustuse selle välistuse, mis puudutab andmete, IT-süsteemide jmt seotud kahjud.

Kindlustusteenust vahendab IIZI Kindlustusmaakler AS . Küsi kindlasti pakkumist!

Küsi pakkumist